Załatwianie spraw
9 listopada, 2018

Przyjmowanie podań wniesionych ustnie do protokołu w sprawach:

Skarg kierowanych do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mogilnie

codziennie 7:30 – 15:30 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mogilnie

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mogilnie ul. Obrońców Mogilna 1, 88-300 Mogilno

lub przesyłać faksem na numer: 52 315 12 58

 

Przyjmowanie korespondencji:

W Sekretariacie Urzędu – ul. Obrońców Mogilna 1, 88-300 Mogilno

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego – Dział VIII (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).

menu
Font Resize
INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W MOGILNIE