RODO
4 listopada, 2018

RODO klauzula informacyjna 2022.docx

 

RODO klauzula informacyjna weterynarie (002)

Administratorem Twoich danych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mogilnie z siedzibą w Mogilnie przy ulicy Obrońców Mogilna 1, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 557-152-13-96, REGON: 092361491. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: mogilno.piw@wp.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem: ul. Obrońców Mogilna 1, 88-300 Mogilno.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze ul. Obrońców Mogilna 1, 88-300 Mogilno lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: mogilno.piw@wp.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mogilnie w ramach zawieranych z Tobą umów.

 

 

menu
Font Resize
INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W MOGILNIE