Informacje kontaktowe
15 grudnia, 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mogilnie

Krzysztof Kosiński tel. 52 315-27-39, kom. 694-457-861

e-mail:krzysztof.kosinski.piw@wp.pl

 

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mogilnie

Anna Kapturska  tel.52 315-27-39, kom. 698-640-355

e-mail:annakapturska.piw@wp.pl

 

Zespól ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Janusz Wujkowski Inspektor weterynaryjny

tel. 52 315-27-39, kom. 694-457-860, e-mail:janusz.wujkowski.piw@wp.pl

 

Alicja Wujkowska Inspektor weterynaryjny

tel. 52 315-27-39, kom. 664-911-353, e-mail:alicjawujkowska34@wp.pl

 

Natalia Ławińska-Meszyńska  Inspektor weterynaryjny

tel. 52 315-27-39, kom.698-634-316, e-mail: natalia.l.meszynska@wp.pl

 

Damian Kameduła Inspektor weterynaryjny

tel. 52 315-27-39 , kom.664-635-553, e-mail: damian.kamedula.piw@wp.pl

 

Iwona Leśna Inspektor weterynaryjny

tel.52 315-27-39, kom. 696-806-240, e mail: iwona.lesna.piw@wp.pl

 

Agnieszka Bicka Inspektor weterynaryjny

tel.52 315-27-39, kom.600-185-445, e-mail:agnieszka.bicka.piw@wp.pl

 

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Alicja Grajkowska Inspektor weterynaryjny

tel. 52 315-27-39, kom.694-132-863, e-mail:alicja.grajkowska.piw@wp.pl

 

Zespól ds. pasz i utylizacji

Agnieszka Wilińska Inspektor weterynaryjny

tel. 52 315-27-39, kom. 664-911-353, e-mail:agnieszkawilinska.piw@wp.pl

 

Zespól ds. Księgowo-finansowych

Ewa Łukasik Główna Księgowa

tel. 523152739 e-mail:ewa.lukasik.piw@wp.pl

 

Justyna Kluga Starszy specjalista

tel. 523152739 e-mail: justyna.kluga1.piw@wp.pl

 

Zespół ds. administracyjnych

Danuta Trzebuchowska Specjalista

tel. 523152739 e-mail: danuta.trzebuchowska.piw@wp.pl

 

Anna Witek Referent

tel. 523152739 e-mail: anna.witek.piw@wp.pl

menu
Font Resize
INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W MOGILNIE